profile1

Luc Van Overschelde klinische psychologie

profile2

Luc Van Overschelde Gerechtelijke expertise

GERECHTELIJK DESKUNDIGENONDERZOEK

Ik treed als psycholoog-expert vooral op in strafzaken, dus altijd op verzoek van een magistraat (rechter of Procureur des Konings), als deze laatste van oordeel is dat hij onvoldoende kennis heeft van een bepaald technisch of wetenschappelijk vakgebied. Er is enkel sprake van een gerechtelijk deskundigenonderzoek wanneer het door een magistraat wordt gevraagd aan een deskundige die de opdracht formeel aanvaardt.

Maar iedereen kan een beroep doen op een psychologisch deskundige. Zo kan men bij geschillen van diverse aard in onderling akkoord een buitengerechtelijk deskundigenonderzoek vragen. Verzekeringsmaatschappijen, bijvoorbeeld, kunnen een beroep doen op mijn diensten als psychologisch deskundige voor het vaststellen van psychische schade bij slachtoffers na een ongeval of misdrijf. Ik bied een grondige, onafhankelijke psychologische onderzoek op basis van wetenschappelijk onderbouwde methoden zoals tests, vragenlijsten, diepteinterviews

DUUR EN KOSTPRIJS VAN DE BUITENGERECHTELIJKE EXPERTISE

Doorgaans bestaat een psychologische expertise uit een diagnostisch interview, psychosociale anamnese, en een testbatterij van betrouwbare, gestandaardiseerde tests. Net zoals bij het neuropsychologisch onderzoek is de duur en de kostprijs van een buitengerechtelijke expertise afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de omvang van de opdracht, de gebruikte testbatterijen en vragenlijsten en de verwachte verslaggeving.

CONTACT

Voor meer info kan U mij steeds vrijblijvend contacteren
per e-mail: luc.vo@telenet.be
telefonisch: 0479 68 17 43
Praktijk: Broekkanstraat 46, 9051 Afsnee

Lid van
- Psychologencommissie - Erkenningsnummer 691105933
- Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP)
- Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
- Belgian Pain Society (BPS)

EERSTE GESPREK

Voor een eerste gesprek neemt U best telefonisch contact op. Een eerste afspraak wordt gemaakt, rekening houdende met ieders agenda en naargelang de hoogdringendheid. U krijgt een afspraak binnen de week.
Mijn expertise ligt in:

- psychologische begeleiding (jongeren)
- kortdurend psychotherapie
- meer diepgaand zelfonderzoek
- psychodiagnostiek (onderzoek naar persoonlijkheid, intellectuele of cognitieve mogelijkheden en beperkingen).

KWALIFICATIES

- Licentiaat in de psychologie (Universiteit Gent – 1995)
- Gerechtelijk expert (Universiteit Gent – 2012)
- Klinisch psycholoog met erkenningsnummer bij de Psychologencommissie 691105933
- Lid van Belgische Federatie voor Psychologen (BFP)
- Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
- Lid van Belgian Pain Society (BPS)

 

ERVARINGSGEBIEDEN

Psychotherapie
- klinische stoornissen als depressie, angst, stress, burn-out, rouw, traumaverwerking en zingevingsvragen
- psychosomatische klachten zoals wervelzuilproblemen, spijsverteringsklachten, hoofdpijnklachten
- psychiatrische problemen of persoonlijkheidsstoornissen als borderline, psychose, OCS, PTSS, e.a.
- relationele problemen
- studieproblemen en cognitieve stoornissen

Psychodiagnostiek
- (neuro)psychologische onderzoeken
- Intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek
- onderzoek naar cognitieve mogelijkheden en beperkingen
- gerechtelijke expertises

DOELGROEPEN

- jongeren (vanaf 15 jaar)
- volwassenen
- Nl/Fr

CONTACT

Voor meer info kan U mij steeds vrijblijvend contacteren
per e-mail: luc.vo@telenet.be
telefonisch: 0479 68 17 43
Praktijk: Broekkanstraat 46, 9051 Afsnee